İzohome səs izolyasiya məhsulu

1) İzohome nə üçün lazımdır?
- Səs, isti və soyuq izolyasiyası və möhkənmləndirmə.
- Yanğına davamlı, gec alışan və yanıcı deyildir.
- Dəri və tənəffüs yolu allergiyasına səbəb olmur.
- Həşəratlara və gəmiricilərə qarşı davamlıdır.
- Aşınmaya və yenilməyə qarşı davamlıdır.
- Birbaşa günəş şüalarına qarşı davamlıdır.
- Torpaq və su mühitində davamlıdır.
- Yüngül və daşınması asandır.
- Sağlamlıq sertifikatına sahibdir.
- Antibakterialdır.
- Hər hansı bir yapıçdırıcı ilə uyğun gəlir.
- Hava keçiricidir.
- Davamlıdır, yenidən istifadə oluna bilər.
- Fərqli sənayedə tədbiq oluna bilər.

Sertifikatlarımız

CE Sertifikatı
CRM Sertifikatı
İSO 9001 Sertifikatı
ASTM E84 Sertifikatı


2) Səs izolyasiyası olmasa hansı problemlər ilə üzləşə bilərik?
- Qonşunun ailə münaqişələrinin səsinin eşidilməməsi.
- Uşaqların səssiz, rahat oynuya bilməməsi.
- Televizor, musiqi aparatında istədiyimiz səsi dinləyə bilməmək.
- Tavandan gələn ayaq addımları səsinin eşidilməsi.
- Evdə düzgün səs akustikasının olmaması, exo səslərin olması.


3) Səs izolyasiyası nə üçün lazımdır?
Ümumiyyətlə düzgün səs izolyasiyası bu günün mühüm səs problemlərinin həllidir. Bildiyiniz kimi əhalinin artımı ilə əlaqədar hündür mərtəbəli binaların, göydələnlərin sayı çoxalır və arakəsmə divarlar təmələ ağırlıq gətirməmək üçün, ensiz kərpic hörgülərdən istifadə olunur. Bu da qonşu divarlarda səsin eşidilməsinə gətirib çıxarır və səs problemi ciddi narahatçılığa səbəb olur.
İzohome İzolyasiya məhsulları səs probleminin unikal həllidir.4) İzohome nədir?
İzohome izolyasiya sənayesində yeni bir innovasiyalı Nanotexnologiyaları ilə çarpaz toxumaları sayəsində əmələ gələn örtüklərimizin tərkibində əlyaf və keçə məhsulu birləşdirərək, 4 möhtəşəm üstünlüyə imza atıb.
- Səs izolyasiyası
- İsti və soyuq izolyasiyası
- Nəm və rütubət izolyasiyası
- Zəlzələ və çatlara qarşı izolyasiya

Mükəmməl izolyasiya ilə mənzillərinizi daha səssiz və ideal temperaturda saxlamağa qadirdir.

5) İzolyasiya nə üçün lazımdır?
Ağır və yorğun bir iş günündən sonra, yaxşı istirahət etmək hər bir kəsin haqqıdır. Evimizdə bizim ən gözəl istirahət guşələrindən biridir.
Səs izolyasiyasının ən vacib şərtlərindən biri, divarlardan gələn səsin, tavandan gələn səsin, döşəmə altında 29 dB – dən 39 dB - ə kimi səs izolyasında uşaqlar evdə rahat qaçıb – oynamağn kefini çıxartsın.